Skwating.

Maraming salamat kay ginoong Waldemar Bautista sa pagpapahintulot ng “skwater” sa uplug.org. Dito na ako titira ngayon. Yay. Goodbye, Schildkrot Museum lobby!


About this entry